Profil spoločnosti

Spoločnosť stePSweld s.r.o. bola založená na základe dlhoročných skúsenosti v oblasti kontroly zvárania, riadenia projektov, kontroly výroby a montáže, ako aj realizáciou zákaziek v rôznych priemyselných odvetviach.

Zaoberáme sa poskytovaním dodávateľských služieb zameraných na montážne a údržbárske práce, výrobou priemyselných výrobkov z rôznych druhov materiálov, výrobou a montážou oceľových konštrukcií, potrubných rozvodov, ako aj celých technologických celkov.

Vďaka odborne spôsobilým zamestnancom Vám dokážeme zabezpečiť ďalšie služby v oblasti dozorovania zváracích prác, prípravy technologických postupov zvárania, riadenie realizačných projektov a riadenie montážnych a stavebných prác.

Našim poslaním je spokojnosť zákazníka vďaka profesionálne odvedenej práci.

Ponuka služieb

Nami poskytované služby sú zamerané na tieto oblasti:

Ľudské zdroje

Zabezpečujeme montážne skupiny zložené z odborných zváračov zameraných na zváranie rôznych druhov materiálov, zámočníkov, predákov a ostatných členov pracovných skupín podľa potreby zákazníka.

  Zameriavame sa na:
 • Zváračske práce – zvárači s úradnou skúškou podľa STN EN ISO 9606-1
 • Montážne práce – montáže a opravy technologických celkov
 • Údržbárske práce – krátkodobé aj dlhodobé
 • Ostatné podľa individuálnych požiadaviek zákazníka

Realizácia stavieb

Naším zameraním je realizácia zákaziek pre investorov v priemyselnej oblasti. Sme pripravení Vám zabezpečiť všetky potrebné profesie potrebné pre úspešne zrealizovanie diela.

  Orientujeme sa na výrobu a montáž:
 • Priemyselných výrobkov z materiálu oceľ, železo, nerez, pozink..
 • Oceľových konštrukcií
 • Potrubných rozvodov
 • Technologických celkov
 • Tlakových nádob
 • Iných podľa potrieb zákazníka

Dozorovanie

  Samozrejme Vám vieme poskytnúť naše odborné služby, potrebné pre správnu kontrolu realizácie stavieb:
 • Vypracovanie postupov zvárania WPQR, WPS
 • Dozor zvárania
 • NDT kontroly zvárania VT, PT – PED; UT, RT
 • Revízne kontroly VTZ a NTZ (tlak, plyn)
 • Technicky dozor 
 • Projektové riadenie

Referencie

Carmeuse Slovakia s.r.o.

- riadenie realizácie výstavby novej výrobnej linky na drvenie a triedenie kameniva

Lotyšsko

- riadenie kontroly postupov zvárania, projekt: „kotol na výrobu tepla spaľovaním biomasy“

Filipíny

- riadenie kontroly postupov zvárania, projekt: „elektráreň na zemný plyn + alternatívne olejové zdroje“